logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Školní poradenské pracoviště

 

Výchovné poradenství - Mgr. Veronika Matoušková

  1. péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
  2. pomoc při řešení výchovných problémů
  3. podpora žáků mimořádně nadaných
  4. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
    (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra)
Konzultační hodinyčtvrtek1100 – 1200
Jiný termín možný po předchozí domluvě - Škola na dlani, e-mail, telefonicky
 

Kariérové poradenství - Mgr. Jana Fajkusová

pro žáky 9. ročníku
  1. listopad – prezentace středních škol ve Znojmě
  2. prosinec – „Řemeslo má budoucnost“ na SOU a SOŠ Přímětická, Znojmo
pro žáky 8. ročníku
  • květen/červen – beseda na ÚP Znojmo + exkurze do výrobního závodu
pro zákonné zástupce
  • listopad - informace k přijímacímu řízení, schůzka se zástupci středních škol
Konzultační hodinypondělí1055 – 1140
Jiný termín možný po předchozí domluvě - Škola na dlani, e-mail, telefonicky


Prevence rizikového chování - Mgr. Kamila Reischlová

Informace pro rodiče programu školy proti šikaně

Vážení rodiče,
Mezi priority naší školy patří pěstování pozitivních vztahů a tolerance mezi žáky. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na školní metodičku prevence Mgr. Kamilu Reischlovou, popř. na třídního učitele nebo ředitele školy. Využít můžete elektronické komunikace „Škola na dlani“. Vaši situaci budeme odborně a bezpečně řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.
Konzultační hodinystředa1055 – 1140
Jiný termín možný po předchozí domluvě - Škola na dlani, e-mail, telefonicky