logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Omluvenka

  1. elektronická omluvenka slouží pouze u absence ze zdravotních důvodů
  2. jakýkoliv další důvod absence musí být omluven písemně u ředitele školy

Povinně vyplňte položky označené (*).

Pokud uvedete svůj e-mail, obdržíte potvrzení o přijetí omluvy.

Vaše plné jméno:*
Váš e-mail:
Jméno žáka:*
Třída:*
Třídní učitel:*

Důvod a předpokládaná délka absence:
*

Po ukončení absence zapište omluvu do žákovské knížky.