logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Táhneme za jeden provaz

Po vzoru starověkých sportovních her, které probíhaly například ve starověkém Egyptě a Řecku, se žáci druhého stupně utkali v silové disciplíně - přetahování lanem. V Číně je tento sport spojen dokonce s legendou, že se Slunce a Měsíc přetahovaly o světlo a tmu. Přetahování lanem bylo historicky využíváno též v rámci fyzického tréninku a vojenského výcviku.
Akce školy měla symbolický název Táhneme za jeden provaz, protože vyhrát mohl jen ten tým, který spolu dobře spolupracoval. Každá třída zvolila 4 zástupce za dívky a 4 zástupce za chlapce. Soutěžili zvlášť dívky a zvlášť chlapci, a to ve dvou kategoriích: mladší kategorie (6. a 7. třída) a starší kategorie (8. a 9. třída). Celkem se nás sešlo tedy něco přes 60 a byla z toho moc pěkná soutěžní atmosféra.
V mladší kategorii vyhrála za dívky i chlapce třída 7. A. Další výsledky dopadly následovně: za dívky: 2. - 3. místo 6. A a 7. B, 4. místo 6. B, za chlapce: 2. místo 7. B, 3. místo 6. B, 4. místo 6. A.
Ve starší kategorii získala obě zlaté pozice třída 8. B. Ti neprohráli v žádné ze dvoukategorií ani jeden zápas. Druhé místo obsadila za holky 8. A, za kluky 9. A, třetí místo za holky 9. B, za kluky 9. B, a 4. místo za dívky 9. A a za kluky 8. A.
Všem zúčastněným patří velký dík za účast a dobrou atmosféru soutěže. Velký dík patří také všem vyučujícím, kteří s akcí pomohli - pan učitel Karaščák, Bartas, Leischner a paní učitelka Padalíková.
Mgr. Martin Přehnal