logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Pythagoriáda

Ve čtvrtek 23. ledna proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci pátých až osmých tříd řešili 15 složitých úloh, které obsahovaly matematické problémy nad rámec učiva příslušného pro daný ročník ZŠ. Řešitel byl úspěšný, když dosáhl minimálně 10 bodů. Celkově se na škole této soutěže zúčastnilo 93 žáků.
V kategorii 5. tříd úlohy řešilo 21 žáků. Vítězem této kategorie se stala Ellen Herzigová s 8 body, druhé až páté místo obsadili Štěpán Tesařík, Lukáš Podrabský, Anežka Jungrová a Veronika Břoušková se 7 body.
V kategorii 6. tříd úlohy řešilo 34 žáků. Vítězem se stal Patrik Ivanovič s 10 body, druhé místo obsadila Tereza Rosová se 7 body a třetí místo obsadil Jan Kodytek se 6 body.
V kategorii 7. tříd řešilo úlohy 18 žáků. Vítězem se stal Josef Varaja s 10 body, druhé místo pak Matěj Paulenka s 8 body.
V kategorii 8. tříd řešilo úlohy 20 žáků. Vítězem se stal Daniel Dehner s 9 body, druhá byla Tereza Pospíchalová s 8 body, třetí příčku obsadil David Mauer se 7 body.
Úspěšným řešitelům blahopřejeme. Seznam postupujících do okresního kola zašle okresní komise po vyhodnocení celkového počtu úspěšných řešitelů z celého okresu.
Mgr. Milan Křápek