logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Efektivní chemie

Chemie je zajímavý předmět s mnoha zajímavými experimenty a o tom se mohli přesvědčit žáci 8. a 9. ročníku. Do školy přijel odborník na chemii pan Bílek a s sebou přivezl veškeré laboratorní vybavení, které ke svým pokusům potřeboval.
Díky experimentům žákům přiblížil chemické prvky např. sodík, lithium, hořčík, kyslík, vodík a také chemické sloučeniny. Z blízka mohli vidět průběh četných chemických reakcí. Na úvod připravil střelný prach, který efektně hořel, ukázal nám zajímavé acidobazické indikátory, které v průběhu reakce měnily barvu.
Mezi další pokusy patřila filtrace s přidáním aktivního uhlí, neutralizace, elektrolýza a vyvíjení plynů. Závěrem hodiny nás překvapil hlasitý výbuch zapáleného vodíku.
Mgr. Petra Lattnerová