logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

1. stupeň - Vezmi rozum do hrsti

Žáci prvních tříd zhlédli video o desateru zdravého životního stylu, popovídali si o tom, co je pro zdarvého člověka důležitého a co mu naopak může ublížit. Potom vytvořili koláže ze zdravých nebo nezdravých potravin. Také si vyzkoušeli kvíz o zdravém těle. Povídání i tvoření prvňáky moc bavilo a snad se podle toho budou i řídit.
Druháci se seznánili s tím, jak zdravě žít. Poznali, co našemu zdraví prospívá a co škodí. Už ví, že mají dodržovat zásady zdravého způsobu života.
Zdravý životní styl třeťáci znázornili palcem nahoru a nezdravé věci palcem dolů. Palce ozdobili obrázky, které namalovali nebo vystřihli z letáků. Potom si napsali recept na dýňovou polévku na druhou stranu papírové dýně.
Žáci 4. ročníku společně sledovali prezentaci na interkativní tabuli Zdravá výživa pro děti. Poté plnili úkoly a s tabulí pracovali. Ve skupinách společně vytvářeli zdravé a nezdravé svačiny, které zapisovali do připravených tabulek a poté je hodnotili. Na závěr nakreslily zdravý a nezdravý talíř.
Páťaci se zaměřili na psaní recenze na téma Zdravé a nezdravé jídlo. Potom v učebně počítačů plnili další část soutěže Hravě, žijme zdravě, která tématem úzce souvisí se zdravým životním stylem a moc děti baví. Nakonec vytvořili koláž na téma zdravé a nezdravé potraviny.
Mgr. Martina Trmalová