logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Deváťáci v pivovaru a podzemí

V rámci studia vyučovacích celků v předmětech chemie, zeměpisu, přírodopisu i dějepisu se deváťáci vydali ve středu 13. listopadu na exkurzi do Znojemského podzemí a do expozice pivovarnictví ve Znojemském pivovaru.
Geologické podloží města Znojma bylo žákům představeno ve druhém a třetím patře podzemních chodeb, získali nové znalosti o středověkém vývoji našeho okresního města. Deváťáci byli udiveni přítomností života i v těchto nehostinných podmínkách, mohli spatřit několik druhů netopýrů a také v podzemí žijící druh kapradiny.
Dalším styčným bodem naší exkurze byla procházka v dnes již stálé expozici pivovarnictví. Mohli jsme vidět měděné rmutovací, vystírací, scezovací kádě, spilku, slad, kvasinky a několik druhů chmele. Na závěr si žáci prohlédli jednu z kádí přímo zevnitř.
Mgr. Petra Lattnerová
Mgr. Jakub Matuszczyk