logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Zápis do 1. třídy

V letošním roce se zápis uskutečnil ve středu 3. dubna. Odpoledne zaplnili školní chodby předškoláci, kteří přišli v doprovodu svých rodičů i starších sourozenců. V očích dětí byla zřetelná nervozita a tréma, trochu i obavy, co je ve velké škole vlastně čeká. Při vstupu děti dostaly pamětní list a keramickou destičku na krk, která jim bude vzpomínkou na dnešní den.
Potom děti absolvovaly motivační pohovor, kde předvedly, co všechno už umí a znají – poznávaly geometrické tvary, barvy, obrázky, zkoušely stříhat, nebo také přednesly báseň a zazpívaly písničku. Všichni předškoláci i přes obavy z nového prostředí zápis zvládli a v září už z nich budou prvňáčci, na které se všichni těšíme.
Mgr. Martina Trmalová