logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Testování

Každoročním testováním v měsíci květnu prochází žáci 5. a 9. ročníku za účelem zjištění úrovně vzdělávání v předmětech matematiky, českého a cizích jazyků. V tomto školním roce jsme testů ČŠI využili i v oblasti studijních dovedností pro páťáky a společenskovědního přehledu pro deváťáky.
Výsledky slouží učitelům k porovnání dosažených výsledků na úrovni školy s požadovanými výsledky v celorepublikovém měřítku.
Mgr.Jaroslav Novák