logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Požární poplach

Každoroční nácvik požárního poplachu v úterý 18. září ukázal nejenom včasnou evakuaci žáků a zaměstnanců školy, ale rovněž dobře koordinovanou spolupráci DHS obcí Tasovice, Hodonice, Chvalovice, Hnanice a Vrbovce, které se společně pečlivě připravené akce zúčastnily.
Zakouření budovy školy, zraněná osoba na nosítkách, hadice od přízemí až po půdu a pohyb desítek dobrovolných hasičů navodily opravdovou atmosféru požáru, která byla zakončena odbornou přenáškou o hasicích přístrojích a jejich použití na školním hřišti.
Žáci si mohli také prohlédnout techniku a vybavení jednotlivých dobrovolných hasičských sborů.
Mgr. Jaroslav Novák