logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Právní vědomí

Kdo je to vlastně kurátor pro děti a mládež a co je jeho pracovní náplní? Můžu být potrestán, když něco provedu a jsem žákem základní školy? Co dělat, když jsem svědkem protiprávního jednání?
Na tyhle a další otázky dostali žáci 6. B odpověď v pátek 8. března, když naši školu navštívil sociální kurátor pro děti a mládež pan Špinar. Přiblížil žákům činnost sociálních kurátorů, kdy je potřeba vyhledat jejich pomoc, dále žákům vysvětlil, co je přestupek a trestný čin, na čem všem může být člověk závislý, probral se šesťáky problematiku záškoláctví, šikany, týrání a sebepoškozování.
Dále jim poskytl informace, kde hledat pomoc a na koho se v případě potřeby obrátit.

Přednáška na téma Právní vědomí proběhla ve středu 13. března i ve třídě 6. A. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze a témata týkající se právního povědomí je zajímala.
Mgr. Kamila Reischlová