logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Kamarádi, můj volný čas a já

Ve středu 5. června se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili programu primární prevence - Kamarádi, můj volný čas a já. Beseda na téma kamarádi, zájmy, záliby, koníčky se zdůrazněním důležitosti aktivního a smysluplného trávení volného času byla velmi přínosná.
Významným bodem bylo pochopení důležitosti najít si v životě své místo a přátele. Program ve středisku volného času ve Znojmě jsme ukončili prohlídkou ZOO koutku.
Ve druhé části programu žáci navštívili služebnu Městské policie, kde se seznámili s činností městských strážníků. Program byl zajímavý, inspirativní a žákům se velice líbil.
Mgr. Jana Luskačová