logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Pangea

V letošním roce se 103 žáků naší školy registrovalo do matematické soutěže Pangea. Tato soutěž vznikla za účelem podpořit motivaci žáků a přispět k rozvíjení pozitivního vztahu k matematice.
Ve školním kole řešili žáci 4. – 9. ročníku 15 soutěžních úkolů. Za každý úkol mohli podle stupně obtížnosti získat 1 až 8 bodů. V týdnu od 19. do 23. února proběhlo školní kolo a nyní netrpělivě očekáváme výsledky, které budou zveřejněny začátkem dubna.

V úterý 10. dubna byly zveřejněny konečné výsledky školního kola matematické soutěže Pangea. Vynikajícího výsledku dosáhli František Suchý z 5. A a Šimon Svoboda z 8. B. Oba postupují do celostátního finále, které se bude konat 11. května v Praze.

V pátek 11. května se uskutečnilo v Praze celostátní finále matematické soutěže Pangea, kterého se zúčastnili František Suchý a Šimon Svoboda. Soutěž se konala v Nové budově Národního muzea a kromě matematických úloh byl pro žáky připraven doprovodný program v podobě přednášky a promítání filmů režiséra, spisovatele a dobrodruha Steva Lichtaga.
Ve velké konkurenci žáků z celé republiky se Šimon umístil mezi osmáky na 25. místě a František v kategorii 5. ročníků obsadil 34. místo. Děkujeme oběma chlapcům za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších matematických soutěžích.
Mgr. Lenka Vršková