logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Pangea

V letošním roce se 103 žáků naší školy registrovalo do matematické soutěže Pangea. Tato soutěž vznikla za účelem podpořit motivaci žáků a přispět k rozvíjení pozitivního vztahu k matematice.
Ve školním kole řešili žáci 4. – 9. ročníku 15 soutěžních úkolů. Za každý úkol mohli podle stupně obtížnosti získat 1 až 8 bodů. V týdnu od 19. do 23. února proběhlo školní kolo a nyní netrpělivě očekáváme výsledky, které budou zveřejněny začátkem dubna.
Mgr. Lenka Vršková