logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Sběr papíru

Nastal podzim a s ním i čas na další setkání s našimi sběrači starého papíru. To se uskutečnilo v úterý 26. září v odpoledních hodinách už tradičně na školním dvoře. Opět se sjelo velké množství rodičů, prarodičů, tetiček, strýčků, dokonce i žáků, aby svým dílem přispěli k sebrání co největšího množství této suroviny.
To se podařilo. Oba přistavené kontejnery byly naplněny a za to vám patří náš dík.
Josef Durajka