logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Den Země

Den Země na naší škole musí být datumově napsán jako školní rok 2017/2018. Konkrétní datum Dne Země, které je 22. 4., by nevystihlo podstatu významu této akce a je možné, že tento konkrétní den proběhne jen připomenutí z úst třídních učitelů v každé třídě.
Na začátku byl zmíněn školní rok 2017/2018 a to je mnohem přesnější. Už dávno si uvědomujeme, že naše planeta je náš domov a musíme změnit celkový přístup k přírodě a to nejen v tento konkrétní den, ale celoročně. Neustále se setkáváme s vandalským chováním některých lidí, kteří přírodu poškozují - černé skládky, spalování plastů, hadrů, pneumatik a mnoho dalších věcí, které škodí nám všem.
Naše škola cílevědomě už od prvního ročníku žáky vede k chování, které je v souladu s ochranou přírody. Ať už jsou to práce teoretické, například kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni
a předmět environmentální výchova na druhém stupni, tak velké množství konkrétních praktických činností:

Sběr starého papíru

Za minulý školní rok 2016/2017 naši žáci odevzdali do sběrných surovin přes 9 tun papíru. V letošním školním roce již bylo odevzdáno 4,5 tunypapíru a to nás ještě dva velké sběry čekají.

Třídění odpadu

Třídíme plast a papír. Toto třídění probíhá již ve třídách, kdy v každé třídě máme tři odpadkové koše - papír, plast a směsný odpad.

Péče o školní zahradu

Školní zahrada je dnes nejen krásným parkem, ale slouží i k výuce - poznávání okrasných dřevin. Žáci se o tuto zahradu a zeleň starají a sami si na vlastní kůži vyzkouší, že to není tak jednoduché. Odměnou nám všem je krásný pohled z oken školních tříd, ale také jsme tímto poskytli domov pro velké množství ptáků a dokonce ve starších stromech se usadily sovy.

Péče o okolí školy

Tato část je už trochu problematická z hlediska udržení pořádku. Do těchto prostor má přístup i veřejnost a někteří lidé si pletou okolí školy (volně přístupný sportovní areál) s místem, kam mohou odhodit odpadky všeho druhu. Pro naše žáky to má i výchovný charakter (úklid). Sami na tento problém upozorňují a říkají, že se takto chovat nikdy nebudou.
V květnu žáci zasadíli další strom, přírůstek do naší sbírky – arboreta.
Byla to jedle, kterou vysadili před budovu školy. Nejen že je krásná, ale poslouží každý rok jako vánoční strom naší školy a přispěje k celkovému zkrášlení okolí. Popřejme jí zdárný růst a hlavně ať jí nepoškodí ruce vandalů.
Mgr. Pavel Karaščák