logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Skrytá nebezpečí internetu

Kolik času tráví české děti na internetu? Je vše, co se tam píše, pravda? Jsou hry, které děti hrají, bezpečné? Nemůže někdo naše osobní údaje zneužít? Tyto a mnoho jiných otázek se snažil objasnit našim šesťákům v rámci preventivního programu Závislost a naivita na internetu lektor Radomír Palacký ve středu 29. listopadu.
Vysvětlil žákům, že internet představuje na jedné straně úžasné možnosti, ale na straně druhé i obrovská rizika. Počítačové hry nás mohou naučit strategii, týmové spolupráci, postřehu či logice, ale mnohé z nich obsahují plno násilí a často vedou k závislosti. Hráč pak svůj veškerý volný čas obětuje virtuálnímu světu.
Internet je nasycen nepřeberným množstvím informací, ale ne všechny jsou pravdivé. Velké nebezpečí představuje komunikace s osobami, které neznáme. Na chatech sociálních sítí dochází ke kontaktování dětí a teenagerů dospělými, kteří se z nich snaží vylákat osobní informace tím, že se vydávají za někoho jiného. Hrozí nebezpečí zneužití, okradení či únosu.
Nejvíce nebezpečným materiálem na sdílení jsou fotografie a videa. Aby se rizika co nejvíce snížila, sdělil lektor žákům pravidla bezpečného používání internetu a na závěr jim dal moudrou radu: „Internet, počítač ani mobil nejsou tvým pánem. Drž si je na uzdě.“

Podobně zaměřenou přednášku uskutečnil lektor Radomír Palacký i pro žáky sedmého ročníku ve čtvrtek 14. prosince. Obsahem přenášky bylo zábavným způsobem žákům objasnit rizika, s kterými se mohou na internetu setkat.
Přednáška byla nejen zábavná, ale i poučná a sedmákům se díky různým aktivitám a hrám doplněným prezentacemi skutečných případů velmi líbila.
Mgr. Kamila Reischlová