logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Školní parlament

První schůzka - pondělí 9. 10. 2017
Nepřítomni: 5. B, 6. A, 8. B, 9. A
Program:
 1. Volba premiéra - premiérem zvolen Radim Ivanovič z 8. A, jeho zástupce je Lenka Matušková ze 7. A
 2. Moje vizitka
 3. Návrh akcí - pokračovat v akcích z loňského roku (spolupráce s fondem Sidus a Život dětem, "Ježíšek" pro DD, turnaj piškvorky, pexeso), nová akce - pomoc útulku v Načeraticích, na příští schůzku promyslet další akce
Příští schůzka 23. 10. 2017

Druhá schůzka - 23. 10. 2017
Omluveni: 4. B, 5. B, 6. B, 7. A, 9. A
Program:
 1. prodej výrobků fondu Sidus a Život dětem - bude probíhat v měsíci listopadu každou středu o velké přestávce u školního klubu (rozděleny dvojice)
 2. návrh na nahrazení "barevných dnů" dny tématickými (např. halloween, kloboukový, kravatový, maskáčový, pyžamový, letní, vánoční atd.) - nutno projednat s panem ředitelem
  Projednáno 24. 10. 2017, schváleno.
  Úkol pro členy parlamentu - informovat žáky školy o připravovaných dnech a termínech
 3. uzamykání vestavěných skříní ve třídách - projednat s panem ředitelem
 4. různé - akce pro útulek, pomoc dětem z DD (OS Vespojení)
Další schůzka 6. 11. 2017


Třetí schůzka - pondělí 6. 11. 2017
Nepřítomni: 7. A, 8. B, 9. A
Program:
 1. Zhodnocení proběhlého tematického dne a plánování dalších:
  21. 11. pyžamový, 22. 12. vánoční, 25. 1. letní, 21. 2. maskáčový,
  14. 3. kloboukový, 13. 4. kravatový
 2. Ježíšek pro dětské domovy (vybrané dárky, čekáme na odpověď, zahájit sbírku, bude probíhat do konce listopadu)
Příští schůzka 20. 11. 2017

Čtvrtá schůzka - pondělí 20. 11. 2017
Nepřítomni: 8. B, 9. A
Program:
 1. příprava křížovek a kvízů k "pyžamovému dni"
 2. předávání informací ve třídách, které nemají své zástupce v parlamentu
  4. A - 1. A, 7. A - 1. B, 5. B - 2. A, 7. B - 2. B, 6. A - 3. A, 5. A - 3. B
 3. sbírka na dárky pro DD
 4. prodej výrobků
Příští schůzka 4. 12. 2017


Pátá schůzka - pondělí 18. 12. 2017
Program:
 1. zhodnocení proběhlých akcí
 2. ukončení sbírek (prodej výrobků)
  Fond SIDUS - vybraná částka 500,- Kč
  Život dětem – vybraná částka 310,- Kč
 3. Sbírka OS Vespojení pro DD
  Celková vybraná částka 3 679,- Kč
  Nejvíce vybrala 5. A - 1329,- Kč
  Z nasbírané částky jsme zakoupili jízdní kolo (cena 2899,- Kč) a udělali radost 4letému Sebastiánovi z DD v Budkově.
  Zbylé peníze jsme darovali zakoupením skutečného dárku (Člověk v tísni) – školních pomůcek pro 7 dětí a první krůčky do školy.
Školní parlament děkuje všem, kteří se na sbírkách podíleli a rozhodli se tak v tomto předvánočním čase nemyslet jen na sebe a pomoci druhým.


Šestá schůzka - pondělí 8. 1. 2018
Nepřítomni: 4. A, 6. A, 6. B, 9. A, 9. B
Omluveni: 7. A
Program:
 1. příprava turnaje v piškvorkách (proběhne v únoru, 19. 2. pro 1. stupeň,
  26. 2. pro 2. stupeň; z každé třídy 1 zástupce)
 2. turnaj v pexesu (březen, pouze pro žáky 1. stupně)
 3. další návrhy: duben - sportovní (aprílový) den; netradiční disciplíny květen
  - tematický den (společenský den)
Další schůzka 22. 1. 2018

Sedmá schůzka - pondělí 22. 1. 2018
Nepřítomni: 5. B, 6. B, 8. B, 9. A, 9. B
Omluveni: 7. A
Program:
 1. termín pro turnaj v pexesu (12. 3., 14:00)
 2. připravit plakáty ( Radim – piškvorky; Barča – pexeso)
 3. 16. 5. 2018 společenský den
 4. promyslet disciplíny na aprílově – sportovní denMgr. Jana Fajkusová