logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Informace z jídelny

31. 1. 2017

Navýšení stravného od 1. 2. 2017

Vážení rodiče, vážení strávníci
od 1. 2. 2017 dochází ke zvýšení stravného, prosíme o navýšení záloh na 550 Kč.
1. kategoriedo 10 let25,- Kč
2. kategorie11 - 14 let27,- Kč
3. kategorienad 15 let29,- Kč
od 1. 3. 2017
cizí strávníci60,- Kč
Děkujeme za pochopení
Vašinová Radka, vedoucí ŠJ ZŠ

8. 12. 2015

Navýšení stravného od 1. 1. 2016

1. kategoriedo 10 let23,- Kč
2. kategorie11 - 14 let25,- Kč
3. kategorienad 15 let27,- Kč
cizí strávníci 56,- Kč
 

18. 10. 2014
 

4. 10. 2014
Odměnou kuchařkám základní školy za přípravu pohoštění pro soutěžící v požární všestrannosti bylo předání diplomu od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Cena jednoho obědu od 1. 4. 2013

1. kategoriedo 10 let21,- Kč
2. kategorie11 - 14 let23,- Kč
3. kategorienad 15 let25,- Kč
cizí strávníci 53,- Kč
 

 

Cena jednoho obědu od 3. 9. 2012

1. kategoriedo 10 let19,- Kč
2. kategorie11 - 14 let21,- Kč
3. kategorienad 15 let23,- Kč
cizí strávníci 49,- Kč
 

 
16. 11. 2011

Dnes vaří šéfkuchař

Přednášku o škodlivosti kouření pro žáky doplnila ukázka vaření zdravého stravování, kterou mohli ochutnat návštěvníci školní kuchyně. Šéfkuchař Zbyněk Diatka, zástupce společnosti Podravka - Lagris, a. s., sestavil jídelníček a asistoval našim kuchařkám při vaření. Nové receptury a kuchaře s vysokou čepicí ocenili nejen žáci, ale i dospělí strávníci.
 

1. 3. 2011

Podmínky výdeje obědu ve školní jídelně

V případě zapomenutí registrační karty nebo čipu je nutná náhradní stravenka, kterou vydá vedoucí školního stravování pčed zahájením vyučování.
Bez karty, čipu nebo stravenky nemůže být oběd vydán.
 

Cena jednoho obědu od 1. 2. 2011

1. kategoriedo 10 let17,- Kč
2. kategorie11 - 14 let19,- Kč
3. kategorienad 15 let21,- Kč
cizí strávníci 47,- Kč
 

 
Od 1. prosince 2009 přechází způsob platby za stravné dítěte pouze do bezhotovostního převodu, tedy do platby přes bankovní účet nebo sporožiro. Bližší informace vám sdělí vedoucí školního stravování.
13. 10. 2009

Z důvodu nárustu zapomínání stravovacích karet a čipů při výdeji obědů, žádáme všechny žáky, kteří zapomenou kartu nebo čip, aby se dostavili před začátkem vyučování do kanceláře školní jídelny, kde jim bude vystaven doklad o zaplacení a druhu stravy, kterým se prokáží u výdeje.

V opačném případě bude žák čekat na ověření jeho druhu stravy a zaplacení a bude obsloužen až po výdeji obědů žákům, kteří čekají za ním na výdej stravy a které tímto svým zapomínáním zdržuje.

Dále prosíme rodiče platící stravování v hotovosti, aby tak učinili na konci každého měsíce před stravovacím obdobím, jinak nebudou zařazeni do stravování.

Děkujeme za pochopení a věříme v oboustrannou spokojenost.

10. 1. 2008Školní jídelna rozšiřuje svůj stravovací program o možnost objednávání a odhlašování obědů přes internet nebo zpráv SMS.

Jídelníček a informace k registraci najdete na adrese www.strava.cz.
Cena jednoho obědu od 1. 2. 2008

1. kategoriedo 10 let17,- Kč
2. kategorie11 - 14 let19,- Kč
3. kategorienad 15 let21,- Kč
cizí strávníci 45,- Kč

Jídelna září barvami

Kromě vhodně zvoleného jídla si mohou žáci navíc vybrat i barvu židle ve školní jídelně, na kterou se mohou pohodlně posadit a vychutnat si svůj oběd. Letité dřevěné židle dosloužily a moderní barevné je nahradily. Jídelna se rozzářila pěti barvami. A samozřejmě i strávníci mají svoji oblíbenou.

Protože barevná škála je široká, vybral si každý a má dvojí důvod odejít z jídelny spokojený. Potvrdilo se, že dobré jídlo a dobré bydlo je tím pravým zakončením náročného vyučovacího dne.

Odhlašování obědů

Odhlášení obědů na další den je třeba provést do 13 45 hodin dne předcházejícího.

Jestliže žák onemocní, lze si první den oběd vyzvednout.

Neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd propadá.

Obědy lze odhlásit osobně v kanceláři ŠJ, zapsáním do odhlašovacího sešitu ve ŠJ nebo telefonicky na čísle 727 985 997.
Upozornění

V zájmu dobrých vztahů strávníků i personálu ŠJ Vás prosíme, aby jste každou nesrovnalost, nespokojenost či přání oznámili kuchařkám nebo v kanceláři jídelny, aby mohla být zjednána náprava.Více informací u vedoucí školní jídelny Radky Vašinové

telefon: 727 985 997
e-mail:zstasovice.jidelna@seznam.cz