logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Pravidla hodnocení

Klasifikační stupeňOčekávaný výstupSamostatnostOsobní přístup žáka
výborněžák splnil zadání s drobnými nedostatkyžák pracuje samostatněžák je aktivní, projevuje zájem, na vyučování je pravidelně připraven
chvalitebněžák splnil zadání s drobnými nedostatky nebo chybamižák pracuje samostatně s občasnou podporoužák je často aktivní, většinou projevuje zájem, na vyučování bývá připraven
dobřežák splnil zadání s chybami nebo nedostatkyžák pracuje s podporoužák bývá aktivní, občas projevuje zájem, na vyučování je převážně připraven
dostatečněžák splnil zadání se závažnými chybami nebo nedostatkyžák pracuje s trvalou podporou a pomocížák je převážně pasivní, projevuje minimální zájem, na vyučování bývá zřídka připraven
nedostatečněžák nesplnil zadánížák samostatně nepracuježák je pasivní, bez zájmu, na vyučování není připraven