logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice
 

Režim dne školní družiny

 
 
6 00Odpočinková a zájmová činnost, klidné hry dle volby dětí
7 30Tělovýchovná chvilka - pohybové hry
7 40Úklid hraček a pomůcek
7 45Odchod dětí do tříd na vyučování
 
 
11 45Příchod dětí, osobní hygiena
12 00Společný oběd ve školní jídelně, osobní hygiena
12 30Odpočinková činnost - čtení pohádky, vyprávění, videopohádky
13 00Zájmové a rekreační činnosti
15 00Příprava na vyučování - zábavné procvičovaní určitých částí učiva formou didaktických her a soutěží
16 00Ukončení činnosti ŠD