logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Provozní doba školní družiny

 
pondělí až pátek 600 - 7401140 - 1600
 
  1. V období vedlejších prázdnin provoz pouze v případě, že počet neklesne pod 10 žáků.

  2. Příspěvek na provoz je 120,- Kč na žáka měsíčně.

  3. Bližší informace o způsobu plateb podá vedoucí ŠD.

  4. Omluvy z docházky žáků do ŠD i dřívější odchody je třeba provádět písemnou formou, v naléhavých případech telefonicky.

  5. Do ŠD jsou přednostně zařazováni žáci prvních a druhých tříd zaměstnaných rodičů. V případě nenaplnění kapacity pak i starší žáci.

  6. V případě nevyzvednutí žáka do 1600 hodin, bude žák poslán domů sám (bez doprovodu).

  7. Pro zabezpečení pitného režimu je třeba, aby si žáci nosili dostatečné množství tekutin (čaje, minerálky) s sebou z domu.

  8. Pro potřeby školní družiny budou užívány také tělocvična, školní hřiště a tenisové kurty.

  9. Také letos zajistíme pro naše děti celoroční předplatné na divadelní představení ve Znojmě. Jedná se o pět představení v průběhu školního roku. Bližší informace budeme sdělovat rodičům písemnou formou.