logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Pangea

V měsíci únoru se na naší škole konala matematická soutěž Pangea. Žáci 4. – 9. ročníku řešili 15 soutěžních úkolů. Celá soutěž probíhá on–line a žáci zaznamenávají své odpovědi na školních počítačích.
Soutěž Pangea je určena pro všechny žáky, kteří rádi počítají a pracují s reálnými příklady ze života převážně ze společenskovědních a přírodovědních oborů. Pro letošní rok byla zvolena témata Média a Záchranné sbory.
Za každý úkol mohli žáci podle stupně obtížnosti získat 1 až 8 bodů. Soutěž probíhá ve dvou kolech – školní a finálové. Začátkem dubna se žáci dozvědí, jak se umístili a jestli někdo z nich postupuje do finálového kola v Praze.

Ve středu 8. dubna byly zveřejněny konečné výsledky školního kola matematické soutěže Pangea. Vynikajícího výsledku dosáhl Josef Varaja ze 7. B, který postupuje do celostátního finále.
Nejúspěšnější řešitelé jednotlivých ročníků:
4. ročník 5. ročník
1. Antonie Suchá 1. Veronika Břoušková
2. Tomáš Hrdina 2. - 5. Anežka Jungrová
 Ellen Herzigová
 Marianna Fojtášková
 Lucie Vašíčková
3. Linda Šulová
6. ročník 7. ročník
1. Patrik Ivanovič 1. Josef Varaja
2. - 3. Michal Dohnal
 Vanessa Bednářová
2. Matěj Paulenka
3. Linda Šulová
8. ročník 9. ročník
1. Luboš Dufek1. Lucie Oujezdská
2. Antonín Plechatý 2. Filip Jedlička
3. Richard Kolmý 3. Helena Šťastná
Mgr. Lenka Vršková