logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Testování

V měsíci listopadu se naše škola zúčastnila testování MŠMT. Za účelem zjišťování výsledků vzdělávání žáků 8. ročníku jsme byli zařazeni do vzorku škol se sledovanou oblastí související s environmentální výchovou.
Cílem je poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Z výsledků bude možné vyčíst, které z dovedností zahrnutých v testech jsou žáci schopni uplatnit lépe a které hůře a promítnout pak tyto informace do budoucí výuky.
Mgr. Jaroslav Novák