logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Programování v 1. - 4. ročníku

Žáci prvního ročníku si vyzkoušeli zábavnou formou programování pomoci robotické myši. Jejich úkolem bylo využít šipky a podle zadání nastavit myš tak, aby se různými směry dostala k sýru. Chtělo to zapojit logické myšlení a představivost, což se prvňáčkům podařilo a hlavně je to moc bavilo. Také zkoušeli hledat cestu podle šipek, aby se panáček dostal na správně místo. Všechny tyto aktivity byly zpestřením v začátcích čtení a psaní a děti plnily úkoly programování s nadšením.
I žáci druhého ročníku se zapojili do týdne programování. Seznámili se formou hry s hlavními zásadami programování bez digitální technologie, naučili se vyřešit úlohu pomocí posloupnosti základních příkazů a ověřili si správnost daného programu simulací jeho provedení. Žáci mezi sebou spolupracovali, soutěžili a rozvíjeli si logické myšlení.
Žáci 3. A si v rámci prvouky vyzkoušeli jednoduché programování pomocí robotické myši, v matematice si zahráli hru na čísla, jejíž podobu znají z matematických rozcviček. Do aktivit Code Week se zapojili i žáci 3. B. Ve hře s čísly se naučili klást vhodné otázky, které je rychle přivedli ke správnému číslu. Hru si pak ve skupinkách zahráli mezi sebou. Vytváření trasy pro robotickou myš a její následné programování, aby se dostala k cíli - sýru, všechny moc bavilo.
Čtvrťáci se seznámili s základy kódování pomocí robotické myši, kterou museli zvládnout naprogramovat tak, aby jednotlivými kroky došla do vytyčeného cíle. Žáky tato aktivita velice zaujala a v kódování se nadšeně střídali.