logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Den se starostou - listopad 2019

Ve čtvrtek 14. listopadu strávili den se starostou žáci 8. B. A jak tento den vypadal?
Pan starosta nás vyzvedl kolem 8 hodiny ve škole a šli jsme se podívat do nově opravené farské zahrady. Viděli jsme, jak se stavba dokončuje, seznámili se se stavbyvedoucím, který nám vysvětlil vše o průběhu rekonstrukce i to, jak bude zahrada na konci vypadat. Dozvěděli jsme se, že bylo vykáceno 80 nemocných stromů, ale 100 nových zasazeno.
Poté jsme se jeli podívat na 38 rodinných domů nad školou. Povede tam bezpečný chodník s vysokou zelení ke snazšímu přístupu k vlakovému nádraží, do školy či k procházce. Také jsme viděli nově přistavené parkoviště pro auta, které nahradilo všudypřítomné bahno s kalužemi, a nový chodník, nahrazující zastaralý a zničený.
Pokračovali jsme prohlídkou místa, kde se bude rozšířovat čistička odpadních vod z důvodu zvětšení obcí Tasovice, Hodonice a Krhovice, a místa na rozmezí obce Dyje a Tasovice, kde bude vybudován soukromý rybník s hloubkou 2 metry a svahem dosahujícím výšky 2 metry. Zde budou uměle chováni kapři, cejni a další druhy ryb. Ještě jsme navštívili Tasovický splav, kde pana starostu trápí nepořádní lidé, kteří poškozují a znečišťují přírodu kolem nás.
Na obci jsme dostali drobné pohoštění, viděli rozpočet obce a budoucí vizualizaci plánované rekonstrukce školního hřiště, plány na novou podobu náměstí a podrobné schéma opravy farské zahrady. Pan starosta nám představil zaměstnance obecního úřadu a ukázal, jak se provádí ověřování dokumentů.
Na konec jsme se společně kolem 11 hodiny vrátili zpět do školy. Byl to skvělý pocit dozvědět se, co pan starosta dělá a čím se zabývá.
David Maurer
Marie Votavová