logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

2. stupeň - Vezmi rozum do hrsti

Všechny třídy druhého stupně se na realizaci projektu pečlivě připravovaly – k zadané tematice žáci shromažďovali informace, třídili je, diskutovali nad nimi a na základě společné práce vytvořili prezentace v Power Pointu, se nimiž seznámili žáky ostatních tříd.
Šesťáci se zabývali výživou – žáci 6. A vysvětlili pojmy zdravá výživa, výživová pyramida, tuky, sacharidy i vitamíny. Školáci ze 6. B se zabývali poruchami příjmu potravy (anorexií, bigorexií, obezitou a bulímií).
Třída 7. A propagovala sport jako základ k dobrému a pevnému zdraví, vyzdvihla činnosti oblíbené i v Tasovicích, neopomněla však i problematiku sportovních úrazů či užívání dopingu mezi sportovci. Sedmáci ze třídy 7. B vysvětlili, co je to netolismus - nově vzniklá závislostna mobilním telefonu, počítači nebo televizi. Zajímavá byla statistika, která odhalila, že většina žáků této třídy průměrně stráví na mobilu nebo počítači 3 hodiny denně!
Protože každý člověk je součástí většího celku, tak se osmáci zaměřili na vztahy mezi lidmi - vztahy v rodině, mezi sourozenci, ve škole i  mezi přáteli. Zápornými jevy, které objevili při narušených sociálních vazbách, mohou být sebepoškozování, mánie nebo i šikana.
Deváťáci objasnili mladším kamarádů, že návykové látky lidé znali už z historie, že některé jako alkohol a kouření jsou tolerovány, přestože zdraví výrazně škodí, ale že drogy v jakékoliv formě jsou vnímané jako nebezpečné, přesto s nimi i mladí lidé rádi experimentují. Závislost fyzická i psychická se pak velmi obtížně překovává.
Přednášky radily, jak se stravovat a jak správně trávit čas, čemu je vhodné se vyhnout, ale záležet bude na každém z nás, jak znalosti z celoškolního projektu uplatní ve svém životě.
Mgr. Jaroslava Bínová