logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Soutěž v německém jazyce

Ve středu 22. ledna proběhla soutěž v německém jazyce v kategorii I A (žáci do 7. ročníku) a II A (žáci 8. a 9. ročníku).
V písemné části žáci doplňovali, na základě poslechu, slova do textu populární písně a odpovídali na otázky zaměřené na reálie německy mluvících zemí. Ve druhé, zajímavější ústní části pak každý ze zúčastněných předvedl svoji pohotovost a kreativitu nejen při řešení různých modelových situací, ale i při popisu obrázku.
Nejlépe si s danými úkoly poradili Ondřej Hobza ze 7. B (kategorie I A) a Eliška Tesaříková z 8. A (kategorie II A).

Ve čtvrtek 6. února se ve Znojmě uskutečnilo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovali Ondřej Hobza a Richard Kolmý. I když nedosáhli na stupně vítězů, děkujeme jim za reprezentaci školy a věříme, že načerpané zkušenosti zúročí při dalším studiu.
Mgr. Jana Fajkusová