logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Astronomická olympiáda

Na přelomu měsíce října a listopadu si žáci naší školy ověřovali své znalosti v oblasti astronomie. Olympiáda je určená pro žáky 6. - 9. ročníku a letos oslovila velké množství zájemců. V mladší kategorii soutěžilo 22 žáků a ve starší kategorii 20 žáků.
Tato soutěž je specifická v tom, že soutěžící mohou používat různé zdroje informací jako jsou encyklopedie, učebnice, mapy a internet, ale je časově omezená na 40 minut. Úspěšným řešitelem se stává soutěžící, který získá alespoň 20 z 50 bodů. A jaké jsou výsledky školního kola?

Úspěšní řešitelé v kategorii GH:
48 bodů Josef Varaja7. B36 bodů Vanessa Bednářová6. B
44 bodů Marek Svoboda7. A35 bodů Natálie Rožnovská6. B
42 bodů Vojtěch Balík7. B34 bodů Alžběta Brabcová6. B
41 bodů Patrik Ivanovič6. B34 bodů Edita Špačková6. B
41 bodů Jan Kodytek6. A33 bodů Tereza Schlesingerová6. B
40 bodů Ondřej Letocha6. A29 bodů Kristýna Kubíková6. B
39 bodů Michal Charvátek6. B28 bodů Adam Raušer6. B
39 bodů Lucie Karpíšková6. A26 bodů Barbora Gesierichová6. B
39 bodů Jiří Maštera6. A24 bodů Adéla Dubová6. B
38 bodů Barbora Jeřábková6. B24 bodů Radka Šafaříková6. B
37 bodů Milan Hrůza6. A23 bodů Adéla Musilová6. B

Úspěšní řešitelé v kategorii EF:
32 bodů Lukáš Kuba9. B25 bodů Ondřej Kodytek8. A
31 bodů Antonín Pavlačka9. A23 bodů Jan Bystřický8. A
31 bodů Samuel Trmal9. B23 bodů William Dehner9. A
28 bodů Vít Němec6. A23 bodů Richard Mrkos8. A
28 bodů Pavel Stodůlka9.B23 bodů Antonín Plechatý8. A
28 bodů Marie Votavová8. B21 bodů David Maurer8. B
26 bodů Petr Vašina9. A   

Všichni úspěšní řešitelé postupují do druhého korespondenčního kola, které bude zahájeno v lednu.

Krajské kolo astronomicé olympiády bylo letos překlopeno do online-režimu a skončilo v pátek 17. dubna. Po vyplnění online testu řešili žáci doma další úkoly - vyhledávali, pozorovali a počítali. Jediný žák naší školy Vít Němec tuto práci dokončil, odeslal a postoupil do dalšího kola.
Online mezinárodní soutěž Estonské astronomické olympiády proběhne ve čtvrtek 23. dubna od 12:00 hodin. Vítkovi držíme pěsti a přejeme hodně štěstí při řešení náročných úkolů.
Vítek Němec se stal úspěšným řešitelem krajského kola astronomické olympiády, ve kterém obsadil 13. místo. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy v Jihomoravském kraji.
Mgr. Věra Hubrová