logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Čtvrťáci v Anthroposu a Technickém muzeu

Žáci čtvrtého ročníku se 13. listopadu vypravili na exkurzi do historie. V úvodu navštívili pavilon Anthropos, který je součástí Moravského zemského muzea.
Zde zhlédli expozici zvanou Okouzlení Afrikou, kde se seznámili s uměleckými díly inspirovanými tímto světadílem. Žáky zaujaly zejména domorodé masky a plastiky. Nejvíce je bavilo hraní na domorodé nástroje - bubny, žabky, štrachátka, paličky a xylobal. Navštívili také expozici vývoje člověka, kde žáci viděli i mamuta a skupiny jeskynních lidí a kostry pravěkých zvířat.
Poté se přemístili do Technického muzea, kde se všem žákům velice líbilo a byli zaujati výkladem pracovníků muzea jednotlivých částí. Exkurzi zakončili v technické herně, kde si hravou formou mohli ověřit některé technické a fyzikální zákony.
Mgr. Vlasta Harenčáková
Mgr. Vladislava Sedlářová