logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Hravá fyzika

Hravá fyzika je soutěž pro žáky 6. ročníku. Během měsíce března řešili doma úkoly prvního kola, ve kterém si procvičili dovednosti získané v hodinách fyziky - výpočet hustoty, hmotnosti, objemu, určení gravitační síly, převody, čtení z grafu, provedení a zpracování pokusu, najít Polárku na noční obloze a vyhledat informace na internetu.
Všechny úkoly byly bodovány a žáci, kteří získali 31 a více bodů postupují do dalšího kola. To proběhne v posledním dubnovém týdnu v učebně fyziky, kde budou šesťáci řešit zajímavé fyzikální úkoly a provádět pokusy.
Nejúspěšnější žáci:
 Nikol Schlesingerová6. B43 bodů
 Magdaléna Šrámková6. A43 bodů
 Josef Varaja6. B42 bodů
 Vojtěch Balík6. B41 bodů
 Adéla Paulenková6. B40 bodů
 Marek Svoboda6. A40 bodů
Mgr. Věra Hubrová