logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Hravá fyzika

Hravá fyzika je soutěž pro žáky 6. ročníku. Během měsíce března řešili doma úkoly prvního kola, ve kterém si procvičili dovednosti získané v hodinách fyziky - výpočet hustoty, hmotnosti, objemu, určení gravitační síly, převody, čtení z grafu, provedení a zpracování pokusu, najít Polárku na noční obloze a vyhledat informace na internetu.
Všechny úkoly byly bodovány a žáci, kteří získali 31 a více bodů postupují do dalšího kola. To proběhne v posledním dubnovém týdnu v učebně fyziky, kde budou šesťáci řešit zajímavé fyzikální úkoly a provádět pokusy.
Nejúspěšnější žáci:
 Nikol Schlesingerová6. B43 bodů
 Magdaléna Šrámková6. A43 bodů
 Josef Varaja6. B42 bodů
 Vojtěch Balík6. B41 bodů
 Adéla Paulenková6. B40 bodů
 Marek Svoboda6. A40 bodů

Ve čtvrtek 25. dubna pokračovala Hravá fyzika školním kolem. Sešlo se 19 mladých fyziků, kteří se s chutí pustili do řešení tajenky, hlavolamů, přesmyček, rébusů, logických úloh a prováděním pokusů zkoumali fyzikální zákonitosti.
Největší počet bodů z obou kol nasbírali:
 Vojtěch Balík6. B120 bodů
 Josef Varaja6. B118 bodů
 Tereza Urabetzová6. B108 bodů
 Bartoloměj Kovář6. B104 bodů
 Nela Sovjáková6. B101 bodů
Mgr. Věra Hubrová