logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Eurorebus junior

V prosinci se žáci prvního stupně zúčastnili soutěže Eurorebus junior. Soutěžilo se po jednotlivých ročnících, kdy žáci vždy kreslili obrázky na dané téma.
Žáci prvního ročníku kreslili obrázky na téma Návštěva ZOO. Nejlepší práci měla Helena Vaculíková z 1. A, druhé místo obsadil Jakub Prokeš taktéž z 1. A a třetí místo patří Tereze Sádlíkové z 1. B.
Žáci druhého ročníku měli téma Vzpomínky na prázdniny. První místo obsadil Nikolas Martinec z 2. B, druhá skončila Nela Hrdličková ze 2. A a třetí místo patří Tadeáši Bořilovi ze 2. A.
Třeťáci odevzdali práce na téma Zvířata žijící v Africe. Na prvním místě byla Antonie Suchá z 3. A, druhé místo Jakub Šrámek z 3. A a třetí místo Valerie Švachová z 3. B.
Žáci čtvrtého ročníku měli téma Nakresli místo, kde se ti líbí. První míto patří Natálii Fialové z 4. B, druhé místo pak Kamile Koktové z 4. A a třetí místo Michalu Kavkovi ze 4. A.
A nakonec žáci pátého ročníku nakreslili obrázky na téma Světové stavby. Nejlepší práci odevzdala Kristýna Zinková z 5. B, druhé místo obsadila Adéla Musilová z 5. B a třetí místo patří Anně Kotoulkové z 5. A.

V kategorii Eurorebus je s nejvíce body nejlepší žák 9. B Radovan Viktorín.
Všem nejlepším blahopřejeme.
Mgr. Milan Křápek