logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

AZ-kvíz obce Tasovice

V průběhu prvního a druhého dubnového týdne proběhlo na celém druhém stupni a v pátých třídách 1. kolo vědomostní soutěže zaměřené na znalosti obce Tasovice a jejího okolí.
Žáci se mohli s informacemi o obci seznámit na nástěnce a prostřednictvím druhé části celoškolního projektu. Na základě vědomostního kvízu byli z každé třídy vybráni dva nejlepší žáci, kteří postupují do 2. kola:
5. A Jan Kodytek a Kateřina Matulová
5. B Michal Charvátek a Adam Raušer
6. A Jan Kadlec a Pavel Řičica
6. B Radek Štipčák a Veronika Miléřová
7. A Aleš Brňák a Pavel Vítek
7. B Marie Votavová a Vít Němec
8. A Josef Miléř a Jakub Raušer
8. B Jan Neumajer a Adéla Letochová
9. A Martin Fafílek a Ivo Žák
9. B Radovan Viktorín a Lucie Vršková

V úterý 30. dubna proběhlo 2. kolo a následné finále soutěže AZ–kvíz obce Tasovice a jejího okolí. Druhého kola se zúčastnilo celkem 12 žáků. Z nich dva nejlepší se probojovali do finále před interaktivní tabuli. Byl to Martin Fafílek a Jan Neumajer.
Otázky finální kola byly zaměřeny šířeji než v předchozích kolech, typu: V jaké nadmořské výšce se nacházejí Tasovice? Patronem, kterého města je sv. Klement Maria Hofbauer? Který z učitelů naší školy bydlí v obci Valtrovice? Které zvíře je na erbu Krhovic? Jak se jmenuje starosta města Znojma?
Žáci z druhého kola zůstali i na finále, a udělali tak pěkné publikum pro Honzu a Martina. Pokud ani jeden z finalistů nevěděl odpověď na otázku, mohli se žáci zapojit mimo soutěž a zkusit ji zodpovědět. Celou soutěž vyhrál nakonec Martin Fafílek. Věřím, že soutěž rozšířila žákům jejich vědomostní obzory o naší obci a probudila v nich větší zájem o dění v jejich nejbližším okolí.
Mgr. Martin Přehnal