logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Jsme lidé jedné Země

Akce Jsme lidé jedné Země je zaměřen na prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání o migraci a migrantech žijících v ČR. Hlavním záměrem je upevňovat a posilovat pozitivní postoje dětí k multikulturní společnosti.
Žáci prvního ročníku prošli e-kurzem, ve kterém poznali soubor pravidel. Nyní už ví, že je třeba dodržovat lidská práva po celém světě. Také děti potřebují, aby jejich práva byla chráněná, například právo na stravu, právo na hru, možnost vyjádřit svůj názor, péče o postižené, sirotky, cizince, zákaz dětské práce apod. Po ukončení kurzu odcházeli s přáním, aby děti na celém světě byly šťastné.
Žáci druhého ročníku společně řešili problémy ukrajinské dívenky Světlany, která se přistěhovala za maminkou do České republiky a čečenského chlapce Ibrahima.
Žáci třetího ročníku se virtuálně vydali do dalekého Vietnamu, kde se za pomoci dvou moderátorů Lumíra a Mojmíra zábavnou formou seznámili se základními informacemi o této zemi a poté také s příběhem vietnamské dívky Anh, která do České republiky přicestovala s rodiči, a žáci mohli jejíma očima nahlédnout na problematiku cizinců žijících v ČR.
Žáci čtvrtého ročníku se skrze příběhy přistěhovalců zaměřili na jevy s přistěhovalectvím spojené, objasnili si, jaké povinnosti musí cizinci splnit, pokud chtějí žít a pracovat v České republice. Zaměřili se také na negativní jevy, se kterými se mohou přistěhovalci setkat jako například rasismus či vyčlenění z běžné společnosti. Společně nad těmito termíny diskutovali a vytvořili si také myšlenkové mapy.
Páťáci se také seznámili s nelehkými životními příběhy svých vrstevníků z jiných krajin a objasnili si termíny asimilace a integrace také formou her. Uvědomili si, že žít bezstarostně není vůbec samozřejmé.
Mgr. Vlasta Harenčáková