logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Krásná je naše zem

Tak se jmenovala akce, jíž se zúčastnili ve druhé polovině května žáci prvního stupně. Šlo o výtvarné zpracování postřehů, oblíbených míst a známých koutů ČR. Žáci využili vlastní zážitky, znalosti z prvouky a vlastivědy ke zpracování tématu a výsledkem byla mapa ČR se zajímavými obrázky a informacemi. Žáci si uvědomili krásu ČR a zajímavosti prostředí ve kterém žijí a zárověň byl posilován vztah k rodné zemi.
Žáci prvního ročníku cestovali po ZOO v naší republice, nejoblíbenější zvířata si nakreslili a nalepili do mapy.
Druháci svou výtvarnou cestu začínali v místě svého bydliště a cestovali po celé republice. Zachytili mlýn v Tasovicích, rotundu ve Znojmě, ZOO v Brně a Jihlavě, jadernou elektrárnu v Dukovanech, Karlův most a mnoho dalších zajímavých míst, pohoří, lesů, sadů a vinic.
Třeťáci se zaměřili na chráněné krajinné oblasti a národní parky ČR. Nakreslili v hodině výtvarné výchovy znaky NP, které společně umístili na mapu ČR.
Žáci 4. ročníku se zapojili do projektu tím, že využili svoje znalosti z hodin vlastivědy a na mapě ČR představili zajímavá místa - hrady, zámky, propasti, pralesy, muzea a památky UNESCO.
Páťáci kreslili kulturní a přírodní památky ČR.
Mgr. A. Kuchaříková