logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Hudba Evropy

V úterý 4. prosince o velké přestávce se rozezněl vestibul naší školy písněmi. Žáci 4. ročníku zahájili akci Hudba Evropy, jejímž cílem je uvědomit si rozmanitosti kultur a význam globalizace Evropy.
Na úvod krátkého programu zazpívali píseň s názvem Bratře Kubo, a to nejen svou rodnou mateřštinou, ale i v dalších světových jazycích. Zazpívali ji také v němčině, angličtině, francouzštině a španělštině.
Poté jsme si mohli poslechnout píseň s názvem Kinderlieder a samozřejmě jak jinak než v německém jazyce. Pěknou a příjemnou atmosféru dotvářelo i stylové oblečení našich čtvrťáků v barvách vlajky Německa - černá, červená a žlutá.
Mgr. Jana Luskačová

Žáci 5. ročníku představili ve čtvrtek 6. prosince další zemi, a to Anglii.
Pomocí obrázků, mluveného slova a především dvou písní zpívaných v anglickém jazyce se i posluchači z řad žáků alespoň na chvíli stali téměř Angličany.
Mgr. Naděžda Kotrnetzová

V úterý 11. prosince se žáci 3. ročníku připojili k akci Hudba Evropy a informovali spolužáky prvního stupně o hlavním městě Ruska - Moskvě.
Představili svůj panel s nejvýznamnějšími památkami a poté zatančili klasický ruský taneček a zazpívali k tomu píseň Kalinka. Spolužáky z ostatních tříd zaujalo i jejich moderní pojetí tohoto tance.
Mgr. Vlasta Harenčáková

V rámci školní akce Hudba Evropy žáci 2. ročníku dne 13. prosince představili spolužákům Slovenskou republiku. Seznámení se Slovenskem proběhlo prostřednictvím Jánošíka, panelu - Bratislava a lidové písně Tancuj, tancuj, vykrúcaj.
Mgr. Anežka Kuchaříková
Mgr. Martina Trmalová

V pondělí 17. prosince prvňáčci představili svým spolužákům Českou republiku a Prahu. Pozvali své kamarády na zajímavá místa v Praze.
Potom následovalo taneční vystoupení čertí šaráda. Na závěr si všichni žáci zazpívali vánoční koledy.
Mgr. Ivana Hrdličková
Mgr. Růžena Mikuličová