logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Den Země

Letošní Den Země na naší škole jsme pojali pracovně a nebyl soustředěný do jednoho dne, ale do více dnů tak, aby bylo zapojeno co nejvíce žáků.
Velkou roli sehrála Obec Tasovice. Po vzájemné domluvě se starostou jsme vyčistili a upravili v jedné části obce pozemek, na kterém proběhly drobné výkopové práce a pozemek bylo potřeba vyčistit od náletových dřevin, plastového odpadu, plevele, kamení a jiných nečistot, které hyzdily okolí. Obec přistavila kontejnér, zařídila odvoz a my jsme byli rádi, že můžeme pomoci při zkrášlování Tasovic.
Vyzdvidnul bych příkladnou spolupráci s obcí a také zapojení žáků do této akce. Vzhledem k náročnosti se zapojili žáci 2. stupně.
1. stupeň si připomněl Den Země v rámci vyučování přírodovědných předmětů a také ve výtvarné výchově. Žáci svými výkresy s tématikou ochrany přírody a naší planety vyzdobili interiéry školy.
Všichni učitelé se snaží s problematikou ochrany přírody, ovzduší, třídění odpadu atd. pracovat celoročně, protože naše planeta je náš domov a ten musíme chránit i pro příští generace.
Samozřejmostí je, že naše škola třídí odpad, několikrát v roce je pořádán sběr papíru, šetříme elektrickou energií a vodou. V plánu máme velký projekt s úsporou vody pro školní zahradu. Spočíval by ve využití veškeré dešťové vody ze střech budovy školy.
Mgr. Pavel Karaščák