logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Celoškolní projekt - JÁ, TY, MY, ONI

Letošní školní rok je na počátku spojený s rokem 2018. Rokem, který pro naši Českou republiku přestavuje stoleté výročí samostatnosti. Rokem, v němž se občané státu mohou aktivně zapojit do řízení našeho státu – mohou volit zástupce do obecních zastupitelstev. I proto je celoškolní projekt Já, ty, my, oni v letošním školním roce zaměřený na oblast výchovy demokratického občana.
První část projektu nazvaná Vím, co smím proběhla 31. října na prvním i druhém stupni.

Celoškolní projekt pokračoval v pátek 29. března druhou etapou s názvem Já = občan. Měla za úkol poznávat, dokumentovat i hodnotit život v obcích, ve kterých žáci naší školy žijí.
Žáci 1. stupně se seznámili se zajímavostmi obcí, jejich zastupitelstvem, polohou, okolím a významnými stavbami nebo akcemi, které se zde konají.
Rozmanitost vystoupení žáků 2. stupně jistě všechny pobavila. Velké množství informací o Tasovicích, Hodonicích, Krhovicích, Hrádku a Dyji rozšířilo znalosti každého účastníka společného setkání. A protože se do prezentací zapojilo mnoho žáků, bylo vidět, jak umí formulovat, předvádět a podávat údaje i informace ostatním.

Třetí a závěrečná část projektu s názvem Žijeme na naší Zemi směřovala všechny žáky prvního i druhého stupně ven ze školy.
Vydali se do Tasovic, Hodonic, Krhovic i do Dyje, aby se společně podívali a vyhodnotili pozitivní nebo naopak negativní místa v obcích. Žáci všech tříd hodnotili krásná místa v obcích, navrhovali zlepšení, často však právě budoucnost bude v jejich rukou!