logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Absolvent 2019

Již tradičně vrcholí koncem měsíce června školní projekt Absolvent, který je přehledem zvládnutých klíčových kompetencí jak žáků 9. ročníku, tak i žáků 5. ročníku.
Výběr témat, pravidelné konzultace s vedoucím učitelem nad sběrem a tříděním informací, tištěná absolventská práce, prezentace a veřejná obhajoba před komisí učitelů, spolužáky a rodiči jsou obsahem projektu Absolvent pro deváťáky, který má škola ve svém vzdělávacím programu již 15. rokem.
V dalších dvou dnech prezentovali žáci 5. tříd svá portfolia před rodiči, spolužáky a učiteli. Jde o slavnostní ukončení vzdělávání na 1. stupni s názvem Absolventík, kdy se všichni pochlubí svými úspěchy v jednotlivých předmětech a zálibách.
Mezi tradiční akce na naší škole patří loučení deváťáků se školou. Letos si připravili program, který zahrnoval taneční, pěvecké i divadelní prvky. Na konci představení se žáci rozloučili promítáním fotografií ze školních let.
 
Mgr. Jaroslav Novák