logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Dyslektická olympiáda

Ve úterý 28. května reprezentovalo naši školu na dyslektické olympiádě jedno pětičlenné družstvo. Akce se konala na Základní škole Pražská ve Znojmě a byla určena pro žáky 1. stupně základních škol.
Družstva plnila na jednotlivých stanovištích úkoly, za které byla následně ohodnocena body. Družstvo muselo zvládnout jízdu na koloběžce, překážkovou dráhu, anglickou křížovku, dopravní test, robovčelku, poznávání rostlin, střelbu ze vzduchovky a úkoly ze zdravovědy.
Naši školu reprezentovali: Kristýna Zinková, Patrik Ivanovič, Nela Vojtěchová, Štěpán Maurer a Tomáš Hrdina.
Všem zúčastněným se akce velmi líbila. Naše družstvo se umístilo z 25 škol na 10. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Veronika Matoušková
Petra Sabáčková