logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Dějepisná olympiáda

V pondělí 26. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma Za poznáním, za obchodem i za prací, aneb Cesty jako tepny civilizace. Snad díky své atraktivitě přitáhlo téma rekordních 16 soutěžících, dva z 9. ročníku a 14 osmáků.
Za úspěšné řešení 18 otázek byl maximální zisk 70 bodů - a právě tolik bodů dosáhl Radim Ivanovič z 9. A. Jen o bod méně získal jeho spolužák Matěj Hobza. Třetí a postupující místo zaujala Helena Šťastná z 8. A s 64 body.
K úspěšným řešitelů ještě patří:
Adéla Letochová, Antonín Pavlačka, Lucie Oujezdská, Lenka Jonášová, Nikola Kejdová, Pavel Stodůlka a William Dehner

Ve čtvrtek 17. ledna reprezentovali naši školu v okresním kole 3 žáci: Radim Ivanovič, Matěj Hobza a Helena Šťastná. Ani jednomu se nepodařilo získat potřebný počet bodů k tomu, aby se stali úspěšnými řešiteli.
František Leischner