logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce se na naší škole konalo již tradičně na konci listopadu – ve středu 28. listopadu se s nástrahami svého mateřského jazyka potýkalo 15 osmáků a deváťáků, pro které je I. kategorie soutěže určena.
Netradičně formulované úkoly se týkaly podstatných jmen pojmenovávajících různé zvuky, známých rčení a přísloví, zdrobnělin, antonym i synonym, slovních druhů v kombinaci s větnými členy, významu slov a nakonec stylizačního cvičení.
Po testu následoval slohový útvar, kterým byl volně zvolený prozaický útvar na téma: Co všechno umí světlo. Po sečtení všech bodů přední místa zaujali:
1. Monika Zinková9. B24 bodů
2. Radim Ivanovič9. A19 bodů
3. Lucie Vršková9. B19 bodů
Pochvala však patří všem žákům, kteří si přišli změřit své jazykové schopnosti.

Na okresním kole Olympiády v jazyce českém naši školu v úterý 29. ledna zastupovala Monika Zinková, která svou účast brala jako zajímavou a přínosnou životní zkušenost. Potěšující pak bylo, že se umístila v první desítce, přičemž soutěžících celkem bylo 45.
Děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Jaroslava Bínová