logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Biologická olympiáda

Od listopadu do února se scházeli řešitelé nad zadáním školního kola biologické olympiády. Letošní 53. ročník byl věnován tématu příjem a výdej látek. Kromě teoretických znalostí si žáci v letošním ročníku vyzkoušeli i pěkné praktické úkoly, starší žáci vyráběli model plic a mladší žáci si vyzkoušeli, jak se změní frekvence dýchání po fyzické zátěži.
Po splnění veškerých úkolů, se nejúspěšnějším řešitelem školního kola stává Radim Ivanovič, který se zúčastní 16. dubna okresního kola ve Znojmě. Přejeme hodně úspěchů.

S vypracováním vstupního úkolu, což je samostatná domácí práce, si nejlépe poradil Radim Ivanovič, který zpracovával téma: Sledování příjmu potravy u živočichů. Následně se zúčastnil okresního kola biologické olympiády ve Znojmě, kde obsadil 8. místo. Gratulujeme.
Mgr. Petra Lattnerová