logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Exkurze na Úřad práce Znojmo

Budoucí deváťáci (třída 8. A, 8. B) navštívili v úterý 25. černa Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ve Znojmě. Problematikou volby povolání nás provedl pracovník IPS Michal Kadlec. Přehledně a podrobně nás seznámil se systémem vzdělávání v ČR a o kritériích volby povolání. Zmínil se o tom, na koho se mohou obrátit při výběru profese a co vše musí vzít v potaz vycházející žáci při rozhodování.
Na příkladech z praxe a ze svých zkušeností lektora IPS otevřeně hovořil o možnostech studia, podmínkách přijetí, investicích na vzdělání a studijních předpokladech žáků. V závěrečné části přednášky si žáci mohli individuálně vyhledávat v připravených materiálech typy škol a jejich požadavky o přijetí.
Největší zájem vzbudili podrobné informace o jednotlivých povoláních např. všeobecná sestra, učitel mateřské školy, sociální pracovník, kuchař – číšník, kosmetička a kadeřnice. Žákům byla nabídnuta poradenská služba IPS v oblasti volby povolání.
Mgr. Petra Lattnerová