logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Deváťáci v Dalešicích a Dukovanech

Znalosti z fyziky si deváťáci doplnili v pátek 3. května exkurzí do Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany. Nejdříve při procházce po hrázi Dalešické přehrady si prohlédli elektránu shora, v dálce viděli chladící věže jaderné elektrárny a na druhé straně vodní nádrž.
Následovala prohlídka vodní elektrárny. Po úvodních informacích paní průvodkyně si žáci prohlédli vyřazenou Francisovu turbínu a přešli do informačního centra, kde zhlédli film o výstavbě a fungování elektrárny. Dále si prohlédli model elektrárny, informační panely a z balkonu strojovnu se čtyřmi Francisovými turbínami. Exkurze byla zakončena informacemi o transformátorech v elektrárně a předávání elektrické energie do rozvodné sítě.
Postřehy žáků:
 1. hráz je vysoká 104 metrů
 2. jedna Francisova turbína váží kolem 80 tun
 3. strojova je postavená do oblouku
 4. turbíny jsou barevně rozlišené
 5. je řízena z Prahy
 6. má nejrychlejší start - do 1 minuty
 7. elektrárna spotřebuje více energie než vyrobí
V Jaderné elektrárně Dukovany žáci nejdříve zhlédli film o blackoutu a výrobě elektrické energie. Potom ve dvou skupinách absolvovali jednotlivá zastavení s výkladem. Prohlédli si mlžnou komoru s viditelným zářením, které je součástí našeho přírodního prostředí, model jaderné elektrárny, reaktor, palivovou kazetu, palivový proutek a sudy na odpad použitého paliva. Dozvěděli se také o výměně palivových kazet, o možnosti dalšího použití a o skladování odpadu v areálu elektrárny.
Reakce žáků:
 1. vyrábí z malého množství uranu velké množství elektřiny
 2. palivem je obohacený uran
 3. na otvírání používají kartičku a otisk ruky
 4. v areálu se skladuje radioaktivní odpad
 5. zaměstnanci musí pravidelně docházet na lékařské kontroly a psychotesty
 6. chladicí věže jsou 125 m vysoké, pod nimi je bazén
 7. elektrárna má kolem 2000 zaměstnanců
 8. obvod plotu kolem elektrárny je 6 km
 9. jedna tyčinka uranu by nám vystačila na několik let topení doma
 10. odpad se uzavírá do barelů, které mají tři víka
 11. v Dukovanech je skladiště použitého odpadu i pro Temalín
 12. v elektrárně je menší radioaktivní záření než v Třebíči
 13. exkurze mě překvapila svou zajímavostí, hodně jsem se dozvěděla
Mgr. Věra Hubrová