logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Deváťáci v Polárce

Před každými volbami voliče z novin, internetu, rádia i televize zaplavují informace o kandidátech, kteří usilují o zvolení. Zvolení do obecního zastupitelstva, Poslanecké sněmovny ČR nebo Senátu ČR. Přesto samotná účast nevolbách nebývá vysoká, i když volební právo patří k základům demokracie.
Pondělí 1. dubna tak bylo zcela výjimečné. A není to apríl! Volební účast v prezidentských volbách byla 100 %! Že jste o žádných volbách neslyšeli? Pak si na Facebooku najděte stránku Prezidenti v Polárce. Jedná se totiž o divadelní představení, které pod názvem Prezident skrývá volební kampaň 21. století (zvídaví novináři s mnoha otázkami a úkoly, debaty kandidátů, volební programy, vliv médií), přímé volby a následný souhrnný pohled na život a skutky čtyř prezidentů naší země. Právě toto představení zhlédli žáci 9. A a 9. B.
Jména kandidátů na prezidenta se diváci = žáci dozvěděli až po samotných volbách. Asi někoho překvapilo, jakého člověka si pod vlivem slibů a líbivých gest vybrali za svého favorita. Jak volby v Polárce dopadly?
3 hlasy prezident zapomnění Gustáv Husák
31 hlasů prezident osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk
39 hlasů prezident budovatel Edvard Beneš
52 hlasů prezident sjednotitel Klement Gottwald
Když se v pokračujícím představení ukázalo, co během své vlády skutečně tito prezidenti řešili a jak se zachovali, rychle by asi svůj hlas dali někomu jinému. Divadelní představení Prezidenti jistě přivedlo žáky – budoucí voliče k zamyšlení, co je důležité u každého jedince hodnotit: nelze věřit slibům a líbivým řečem, jednání a reálné skutky odráží skutečnou hodnotu člověka.
 
Mgr. Jaroslava Bínová
Mgr. Kamila Reischlová