logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Linka bezpečí

Linka bezpečí (telefonní číslo 116 111) je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé, kteří se nacházejí v takové tíživé životní situaci, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami, nevědí si rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc.
Pomoc Linky bezpečí spočívá především v tom, že umožňuje dětem, aby se bez obav někomu svěřily se svými problémy. Aby se mohly poradit, jak se zachovat v určitých životních situacích, které se jim jeví jako složité. Na Lince bezpečí mohou najít podporu, porozumění, radu či se mohou domluvit na zprostředkování konkrétní pomoci.
Důležité informace o činnosti Linky bezpečí přišly poskytnout našim čtvrťákům a páťákům ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna pracovnice z právě zmiňované Linky bezpečí.
Zaměřily se nejen na nabídku pomoci a praktické rady, co dělat, když ..., ale také informovaly žáky o nebezpečích, které mohou ohrozit uživatele na sociálních sítích. Jedná se o zneužití osobních údajů a fotografií, což bývá spojováno s vydíráním, vyhrožováním a pronásledováním. Rady pracovnic Linky bezpečí směřovaly k tomu, aby k takovému jednání nedocházelo a na co by si žáci měli dávat pozor, když využívají sociální sítě ke komunikaci.
Linka bezpečí je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky, zaručuje anonymitu volajících a je zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů.
Mgr. Kamila Reischlová