logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Eurorebus

Tak jako v minulých letech se i letos žáci naší školy účastní vědomostní soutěže Eurorebus. V soutěži Eurorebus junior opět žáci prvního a druhého ročníku kreslili obrázky, žáci třetího až pátého ročníku vyplňovali soutěžní eurošek, ve kterém odpovídali na dané otázky z oblasti přírodovědy a vlastivědy.
Prvňáčci kreslili věc, kterou by chtěli dostat pod stromeček a druháci kreslili libovolný český hrad. Nejhezčí obrázky měli Emilie Prodělalová, Olivie Prodělalová, Eliška Cvingráfová, Nela Schlesingerová, Nikolas Martinec a Karel Matoušek z prvního ročníku a Valerie Švachová, Kateřina Macháčková a Heřman Fitz z druhého ročníku.
V soutěži Eurorebus si zatím nejlépe vedou žáci 8. B. Nejlepší jsou Radovan Viktorín, Šimon Svoboda a Petr Jelének. Druhou nejlepší třídou je třída 6. A, kde mají v průběžném hodnocení nejvíce bodů Eliška Tesaříková a Jan Bystřický.

V neděli 8. dubna se v Brně konalo krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus a Eurorebus Junior. V letošním roce byla konkurence větší, neboť byly nově do krajského kola Jihomoravského kraje přiřazeny i okresy z kraje Vysočina (Žďár nad Sázavou, Nové město na Moravě) a Zlínského kraje (Uherské Hradiště).
Z naší školy se do tohoto krajského kola probojovali žáci v kategorii Eurorebus Junior . Družstvo ve složení Monika Běhavková z 3. B, Patrik Ivanovič z 4. B a Marek Svoboda z 5. A třídy se v těžké konkurenci neztratili a obsadili čtvrté místo. Tímto jim k úspěšné reprezentaci školy gratulujeme.
Mgr. Milan Křápek