logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Týden programování

Letos se naše škola zapojila do evropského Týdne programování Code Week s Bobříkem od 11. do 17. října. V hodinách informatiky si páťáci, šesťáci a deváťáci zkusili řešit úlohy týkající se programování a algoritmizace. Cílem bylo odpovědět co nejvíce otázek správně a stát se úspěšným řešitelem.
A komu se to podařilo?
 Andrea Škripová9. A108 bodů
 Adam Bajko9. B104 bodů
 
Mgr. Věra Hubrová