logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Máme rádi Česko

Ve středu 9. května měli žáci druhého stupně možnost zúčastnit se vědomostní soutěže Máme rádi Česko. Děti si vytvořily týmy po dvou až třech žácích a absolvovaly oblasti otázek týkající se historie, kultury, sportu, přírody, geografie a vědy. Se záludnými otázkami se všichni statečně poprali.
Na třetím místě se umístili žáci z šestého ročníku, tento tým byl tvořen Michaelem Foistem, Davidem Králem a Víťou Němcem.
Druzí byli naši „deváťáci“ – Jirka Kubík, Tomáš Svoboda a Pavlína M. Řehořová.
No a konečně na prvním místě s nejvyšším počtem správných odpovědí se umístila děvčata z 6. A – Gabriela Vítková, Tereza Pospíchalová a Tereza Menclová.
Soutěž Máme rádi Česko na prvním stupni.
 
Mgr. Alena Floriánová