logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Moje portfolio

Ve středu 9. května proběhla na 1. stupni akce Moje portfolio. Žáci si po celý rok vytvářejí své portfolio a na konci roku se ho učí prezentovat před svými spolužáky.
Žáci 1. A a 1. B si vzájemně představili svá portfolia a pochlubili se tím, co se jim v průběhu školního roku dařilo. Nadále budou pokračovat v tvorbě portfolia, aby se mohli úspěšně prezentovat v páté třídě na Absolventíku.
Také žáci druhých tříd si navzájem představili svá portfolia a vytřídili si své úspěšné pracovní listy a sešity, které nasbírali v tomto školním roce.
Žáci třetího ročníku si představili svá portfolia, do kterých si ukládali zdařilé pracovní listy, výtvarné práce i diplomy a společně zhodnotili své výsledky.
Čtvrťáci si krátkými prezentacemi představili své nejlepší práce, vytvořené během své školní docházky.
Žáci si předvedli svá portfolia z předmětů, kterými prošli během své školní docházky. Představili nejen své nejlepší práce a pracovní listy, ale i své úspěchy a získané diplomy.
 
Mgr. Ivana Hrdličková